HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

مقدمه

ابتدا مقدمه‌ای در مورد کلاس‌های abstract می‌‌آوریم. از کلاس‌ها نمی‌توان یک نمونه ساخت؛‌ اما سوال این است که چرا ما به کلاس‌هایی نیاز داریم که نمی‌توان یک نمونه از آنها ایجاد کرد؟ این کلاس‌ها قابلیت ارث‌بری دارند، به طور کلی نمی‌توان از آنها یک نمونه ایجاد کرد، ولی کلاس‌های دیگر می‌توانند از آن به ارث برسند.

حوزه: Object
هدف: Structural
نقش الگو

الگوی Composite