HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

حوزه: Object
هدف: Behavioral
نقش الگو

حالتی را تصور کنید که چند شی در برنامه وجود دارد که تغییر حالات یک شی دیگر را دنبال می‌کنند و با توجه به هر تغییر عملی را انجام می‌دهند. شاید اولین راه حلی که در این حالت یافت شود، این است که اشیا در یک حلقه، شی مورد نظر را بررسی کنند تا اگر تغییری به وجود آمده بود با توجه به آن کاری انجام دهند. اما این بدترین راه حل است و باعث افت کارایی و همچنین طراحی بد برنامه خواهد شد. برای حل این مسئله الگوی Observer معرفی می‌شود.

حوزه: Object
هدف: Structural
نقش الگو
GOF(Gang of Four) این الگو را به این شکل تعریف کرده‌اند که "با استفاده از Builder Pattern، ساختار (construction) اشیاء پیچیده را از نمایش (representation) آن جدا می‌کنیم. بنابراین می‌توان با یک فرایند ساخت، چند نمایش مختلف ایجاد کرد ". همانطور که از نام آن مشخص است، از این الگو برای ساخت اشیاء به صورت جزء به جزء یا به عبارت دیگر مرحله به مرحله استفاده می‌شود. منطق پیچیده ساخت شی از client جدا شده است و client با ارسال مجموعه‌ای از جزئیات، شی و اطلاعات مورد نیاز را بدست می آورد.