HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

۸ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 مقدمه ای بر Object Oriented Design Patterns
طراحی برنامه های شی گرا به خودی خود سخت است و طراحی برنامه های شی گرایی که قابل استفاده مجدد هم باشند از آن نیز سخت تر است. قابلیت استفاده مجدد برای برنامه های نوشته شده بسیار مهم است. نکته ای که طراحان خبره برای حل یک مسئله می‌دانند این است که نباید هر مسئله را از اول حل کرد. یعنی نباید برای حل آن از ابتدای کار شروع کنیم. بلکه باید با توجه به ابزار موجود و استفاده مجدد از آنها این کار انجام شود. آنها وقتی که یک راه‌حل مناسب را یافتند، آنرا دفعات زیادی استفاده خواهند کرد. این تجربه، یکی از مسائلی است که آنها را خبره می‌کند.

با توجه به این که امروزه نرم افزارها بخش مهمی از زندگی بشر رو تشکیل داده اند و بسیاری از کارهای روز مره و محاسبات توسط نرم افزارها انجام می‌شود، طراحی و توسعه نرم افزار یکی از کارهای مهم در جوامع کنونی است. به دلیل پویایی بیش از حد نرم افزار و تغییرات بسیار سریع تکنولوژی‌ها و نیازمندی‌های کاربران نرم افزار باید به گونه ای باشد که بتوان به آسانی آن را فهمید و تغییر داد. یکی از راه حل ها برای حل مشکلات گفته شده، الگوهای طراحی شی گرا (Object Oriented Design Pattern) می باشد.