HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

HamidReza Ireh

حمیدرضا ایره

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Composite» ثبت شده است

حوزه: Object
هدف: Structural
نقش الگو

الگوی Composite در عمل یک Collection Pattern (الگوی مجموعه‌ای) است. که می‌توان در درون آن ترکیبی از زیر مجموعه‌های مختلف را قرار داد و سپس هر زیر مجموعه را به نوبه خود فراخوانی نمود. به بیان دیگر الگوی Composite به ما کمک می‌کند که در یک ساختار درختی بتوانیم مجموعه ای (Collection ی)، از بخشی از آبجکت‌های سلسله مراتبی را نمایش دهیم. این الگو به Client اجازه می‌دهد، که رفتار یکسانی نسبت به یک Collection ی از آبجکت‌ها یا یک آبجکت تنها داشته باشد.